Londýn - metropole umění (letecky) 05.10. - 08.10.2018

Londýn - Tower Bridge

Londýn - metropole umění (letecky) 05.10. - 08.10.2018

Letecký zájezd do Londýna je zaměřen na podrobné seznámení s poklady Národní galerie a Britského muzea, které vedle Metropolitního muzea v New Yorku a pařížského Louvre náleží k nejslavnějším muzeím výtvarného umění na světě. Program bude koncipován tak, aby se každý den spojila komentovaná návštěva muzeí s aktuálními výstavami a s prohlídkou vlastního města, jeho historických staveb i nové moderní architektury.
SLUŽBY Kapacita Cena
cena za osobu Obsazeno 18990 Kč
PŘÍPLATKY Kapacita Cena
1-lůžkový pokoj Volno 5990 Kč
Komplexní pojištění - Kooperativa Volno 200 Kč
Zavazadlo k odbavení do 23 Kg Volno 1790 Kč

PROGRAM ZÁJEZDU

1. den: Ráno odlet z Prahy do Londýna.  Přílet do Londýna v dopoledních hodinách. Po příletu následuje transfer do hotelu a uložení kufrů do hotelové úschovny. Poté odjezd do centra Londýna a komentovaná prohlídka slavné Galerie Courtauldova institutu s vybranou sbírkou evropské malby 15. - 20. století: Botticelli, Bellini, Rubens, Tiepollo, slavná kolekce francouzských impresionistů, postimpresionistů a Pařížské školy (Manetův Bar ve Folies - Bergere, Monet, van Gogh Autoportrét se zavázaným uchem, Modigliani, Renoire, Cézanne, Gauguin, Degas). Večer návrat do hotelu, nocleh.

2. den: NÁRODNÍ GALERIE: POKLADY EVROPSKÉHO UMĚNÍ 15. - 18. STOLETÍ
Po snídani dopoledne a odpoledne Národní Galerie v centru Londýna - komentovaná prohlídka mistrů evropského umění 15. - 18. století, především: Wiltonský diptych (gotika), Masaccio a Masolino (Madona), Ucello (Bitva u San Romano), Botticelli (Venuše a Mars), Piero della Francesca (Křest Krista a Narození Krista), Leonardo da Vinci (Madona ve skalách a kresba ke sv. Anně), Michelangelo (Kladení do hrobu), Rafael (portrét Julia II.), Tizian (Bakchus a Adriana), Rembrandt (Koupající se žena, portréty), van Dyck (Karel I. na koni), Dürer (portrét otce), Jan van Eyck (Sňatek Arnolfinů), Bosch (Korunování trním), Brueghel (Klanění králů), Caravaggio (Večeře v Emauzích), Velázquez (Venuše), Watteau (Stupnice lásky). Návštěva výstavy Mantegna a Bellini v londýnské Národní galerii - bilance díla dvou velikánů italské renesance. Pozdě odpoledne památky Londýna. V podvečer návrat do hotelu.

3. den: BRITSKÉ MUZEUM: NEJSLAVNĚJŠÍ ARCHEOLOGICKÁ A SOCHAŘSKÁ DÍLA STAROVĚKU A RANÉHO STŘEDOVĚKU
Po snídani dopoledne Britské muzeum - komentovaná prohlídka největší kolekce starověkého umění v Evropě: umění starověkého Egypta, tvorba Sumerů, Babyloňanů, Peršanů a Asyřanů (slavné reliéfy zobrazující zápasy králů se lvy z asyrských paláců), Elginovy mramory - sochy a reliéfy z athénského Parthenónu a Erechtheionu (nejzachovalejší ukázka klasického řeckého sochařství z 5. století před n. l.), helénistické antické sochařství, poklad ze Sutton Hoo z doby stěhování národů, Lewisova souprava raně středověkých šachových figurek z mrožího klu a kosti z 12. století, Rosettská deska - několikajazyčná nápisová deska, která posloužila k rozluštění egyptských hieroglyfů, kolosální socha egyptského faraóna Amenhotepa III a Ramesse II., Mausoleum z Halikarnassu- stavba považovaná za div světa, sochy z chrámu bohyně Artemis v Efesu. Odpoledne památky Londýna, v podvečer návrat do hotelu.

4. den: TATE GALLERY: DÍLA ZAKLADATELŮ A KLASIKŮ ANGLICKÉHO UMĚNÍ A UMĚNÍ 19. STOLETÍ
Po snídani dopoledne komentovaná prohlídka Tate Gallery s kolekcí britského umění: pozornost při výkladu bude soustředěna na malířské dílo Turnera a Constabla - předchůdce impresionistů a Prerafaelity - slavné bratrstvo anglických malířů, ale i kritiků a básníků, působících v polovině 19. století. Odpoledne transfer na letiště a odlet zpět do Prahy.

Z historického odkazu Londýna budou na programu tyto stavby a památky: 
Katedrála sv. Pavla architekta Ch. Wrena, proslulá stavba barokního klasicismu ze 17. a 18. století, jedna z největších katedrál na světě; Westminster Abbey nejslavnější gotická stavba Londýna, místo korunovací a pohřbů anglických králů, nejstarší anglické deskové obrazy, portrét Richarda II. (možná dílo českého gotického malíře), kapitulní síň z 13. století, pozdněgotická kaple P. Marie; House of Parlament slavná neogotická stavba z 19. století, dílo architekta Ch. Barryho,  prohlídka exteriéru, Rodinovo sousoší Měšťané z Calais; kostel sv. Martin - in - Fiels zvláštní londýnské klasicizující baroko architekta J. Gibbse; stavba se stala v Americe vzorem pro koloniální styl, interiér s královskou lóží; Temple Church - chrám založený templářským řádem v době vrcholného středověku, unikátní plastiky templářských rytířů.

ZÁKLADNÍ CENA ZAHRNUJE

 • letecká doprava Praha - Londýn a zpět, včetně letištních tax
 • palubní zavazadlo do 23 kg (maximální rozměry 56×45×25 cm) + malé zavazadlo - kabelka, brašna s notebookem, či jiné menší zavazadlo (maximální rozměry 40×30×15 cm)
 • transfery autokarem v Londýně (letiště - hotel - letiště) 
 • 3x nocleh v hotelu 4* 
 • 3x snídaně 
 • služby průvodce

ZÁKLADNÍ CENA NEZAHRNUJE

 • vstupné do objektů
 • pojištění
 • místní transfery
 • zavazadlo k odbavení do 23 kg (možno doobjednat)

POZNÁMKY

Zájezd pořádá cestovní kancelář SLAN tour ve spolupráci s uměleckohistorickou agenturou ARS AURO PRIOR PhDr. Petera Kováče a s Klubem přátel Stavitelů katedrál. Průvodcem bude historik umění Peter Kováč, autor knihy Úsvit renesance.


Orientační vstupné:

Britské muzeum - zdarma

Národní galerie - zdarma

Tate gallery - zdarma

Galerie Courtauldova institutu - ₤ 10,50 / os.

Katedrála sv. Pavla - ₤ 16 / os.

Westminster Abbey  - ₤ 18 / os.

House of Parliament - ₤ 25,5 / os.

kostel sv. Martin - in - Fiels - zdarma

Temple Church - ₤ 5 / os.


Městská doprava

V Londýně můžete cestovat následujícími dopravními prostředky:

 • Metrem
 • DLR (nadzemní linka metra)
 • Autobusem

Jednodenní jízdné pro 1.-2. zónu stojí od ₤ 5.60 do ₤ 7.20, 3. denní ₤ 18.40 a 7-mi denní ₤ 25.8.

FOTOGALERIE

CK SLAN tour

SLAN tour jedním z nejstarších českých cestovních kanceláří - byla založena již v roce 1990 a od prvních dnů existence se zaměřuje na zájezdy za poznáním do zemí celého světa. Dlouhodobě se také zaměřujeme na poznávací zájezdy do netradičních destinací především v Asii a Jižní Americe.
Již od svého vzniku se také zaměřujeme na klasické pobytové zájezdy - katalog Dovolená u moře obsahuje pobyty a zájezdy do Chorvatska, Francie, Itálie a Španělska.
Od roku 1995, kdy se speciálně věnujeme zájezdům za sportem, využilo služeb CK SLAN tour více než 20.000 sportovních fanoušků, převážně z České republiky, ale také ze Slovenska, Švédska, Itálie, Německa, Maďarska, Polska i dalších zemí.
KONTAKTY CK SLAN TOUR:
 • tel.: (+ 420) 312522702
 • mob.: (+ 420) 604255018
 • e-mail: info@slantour.cz
 • web: www.slantour.cz

Skotsko

Skotsko je jednou ze čtyř zemí konstituční monarchie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, která se nachází v severní části ostrova Velká Británie. Skotsko nabízí řadu zajímavostí, ať již středověké hrady a katedrály, megalitické památky, krásné přírodní scenérie, nebo skvělou Whisky.
Mezi nejzajímavější místa, které byste rozhodně při svých návštěvách neměli vynechat patří hlavní město Edinbourgh, nejkrásnější údolí ve Skotsku Glencoe, souostroví Orkneje, jezera Loch Ness či Loch Lomond, kaple Rosslyn či zámky Iveraray Castle a Glamis Castle.
SKOTSKO - ZÁKLADNÍ INFORMACE:
 • Rozloha: 78,772 km2
 • Počet obyvatel: 5,2 miliónu
 • Hlavní město: Edinburgh (420,000 obyvatel)
 • Národnosti: Keltové, Anglo-Sasové
 • Jazyk: Angličtina(úřední), Keltština
 • Hlava Státu: Queen Elizabeth II